DATA2TRUST
 Digitaal Vertrouwen
 


Data2Trust aanbod
CyberSecurity Toolbox


De toolbox helpt organisaties om hun Privacy & Security processen beter te beheren wat leidt tot meer efficiëntie, beter risicobeheer, centraal overzicht, reputatiekracht en betere besluitvorming.Efficiënter beheer

De Toolbox kan veel handmatige processen automatiseren en één centraal platform bieden voor het beheer van governance-, risico- en compliance-activiteiten. Dit bespaart tijd en verkleint de kans op fouten.


Altijd 1 overzicht

GRC-tools kunnen een duidelijk en uitgebreid beeld geven van de cybersecurity, waardoor potentiële problemen kunnen worden opgespoord en ervoor kan worden gezorgd dat alle relevante activiteiten goed worden beheerd.


Beter risicobeheer

De Toolbox helpt organisaties bij het identificeren, beoordelen en prioriteren van risico's, alsmede bij het implementeren van maatregelen en het bewaken van risiconiveaus. Dit kan organisaties helpen potentiële risico's tijdig en proactief aan te pakken en de impact ervan te minimaliseren.


Goede reputatie
De Toolbox helpt organisaties bij het naleven van relevante wetten, voorschriften en security-standaarden. Dit kan dure boetes en juridische problemen helpen voorkomen en de reputatie van de organisatie verbeteren.


Effectievere besluitvorming
De Toolbox voorziet organisaties van de data en inzichten die ze nodig hebben om weloverwogen beslissingen te nemen over privacy & security activiteiten.


D2T levert u de TOOLBOX om Cybersecurity en Privacy op maat te maken voor uw bedrijf, met daarin onder ander de volgende diensten:


DataPrivacy

✔︎ Registers voor Verwerkingen & VW-overeenkomsten
✔︎ Register Privacy risico's: Pré-DPIA & DPIA modules
✔︎ Datalekken register
✔︎ Uitvraag verzoeken rechten van betrokkenen

...etc

DataSecurity

✔︎ Quick scan/ GAP analyse/ROADMAP, ISMS (ISO 27001, BIO, NIST, COBIT)
✔︎ Risicoregister, Maatregelen & Behandelplannen
✔︎ Register security Incidenten & Pen-tests
✔︎ Templates risico assessment leveranciers

...etc

DataDashboard

✔︎ Hoofd dashboard met de juiste focus

✔︎ Dashboard per entiteit & onderwerp
✔︎ Export naar Excel en PDF
✔︎
Workflows + signaleringsfuncties

...etc