DATA2TRUST
 Digitaal Vertrouwen
 Data2Trust aanbod
Coaching, advies en toezichtCoaching, advisering en toezicht zijn belangrijke instrumenten om de privacy bescherming & cyberbeveiliging in organisaties te verbeterenBetere kennis & vaardigheden

Coaching, advisering en toezicht helpt medewerkers en teams te leren over best practices op het gebied van privacy & cybersecurity en de vaardigheden te ontwikkelen om effectieve beveiligingsmaatregelen uit te voeren.


Grotere Awareness

Coaching, advisering en toezicht helpt om de awareness te vergroten over de noodzaak van cyberveiligheid. Dit moet individuen en teams motiveren om prioriteit te geven aan het toepassen en navolgen van veiligheidsmaatregelen.


                       Beter risicobeheer

Coaching, advisering en toezicht helpt organisaties bij het identificeren en beoordelen van potentiële risico's, en bij het implementeren van controles om die risico's te beperken.


D2T zorgt voor actieve ondersteuning van organisatie en professionals om de vereiste kennis en ervaring op niveau te brengen en te houden, en biedt onder andere de volgende diensten aan:Kennisexpert & Supervisor

Voor organisaties die niet over de middelen of deskundigheid beschikken, of die extra ondersteuning nodig hebben om hun verplichtingen inzake gegevens- bescherming en privacy na te komen.

Rollen

 ✔︎ Vraagbaak PrivSec

 ✔︎ FG/DPO as a service

 ✔︎ CISO as a service

Diensten

Quickscans & GAP-analyses PrivSec
Opstellen Privacy- of Informatiebeveiligingsbeleidsplan

Opstellen richtlijnen, protocollen en procedures

... etcCoaching & begeleiding

Helpt organisaties om kennis & vaardigheden in  cyberbeveiliging te verbeteren, het bewustzijn te vergroten en de risico's te beheren.

Rollen

✔︎ Privacy Officer as a service

✔︎ Security Officer as a service

✔︎ Crisismanager as a service

Diensten

Handboek voor de Privacy Office

Change-& behandelplannen PrivSec

Cybercrisis stappenplan

... etc

Projectlead & Auditing

Helpt organisaties zwakke plekken in hun cyberbeveiligingspraktijken op te sporen en aan te pakken, wat leidt tot een sterkere en effectievere bescherming tegen cyberdreigingen.

Rollen

✔︎ Projectlead AVG as a service

✔︎ Projectlead ISMS as a service

✔︎ (internal) Auditor

Diensten

Ontwerp & implementatie Privacy programma's

Ontwerp & implementatie Roadmaps Cybersecurity

Begeleiding, auditing & certificering ISO 27k

... etc