DATA2TRUST
 Digitaal Vertrouwen
 

Privacystatement

 

Inleiding

D2T-Consultancy respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
In deze privacyverklaring willen we u graag informeren over welke gegevens we verzamelen wanneer u onze website gebruikt en voor welke doeleinden we deze gegevens gebruiken. We raden u aan deze verklaring zorgvuldig door te lezen, zodat u op de hoogte bent van uw rechten en onze plichten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.


Verantwoordelijke voor de verwerking:
Data2Trust Consultancy is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening.Welke persoonsgegevens verwerken wij?
D2T-Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer


Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
D2T-Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


 • Het afhandelen van betalingen.
 • Het versturen van facturen en herinneringen.
 • Het verstrekken van diensten en producten.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en marketingberichten.
 • Het verbeteren van onze diensten en producten.


Op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
D2T-Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:


 • Toestemming: U heeft ons expliciet toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden.
 • Contractuele verplichting: De verwerking van uw persoonsgegevens is nodig om een contract met u te kunnen uitvoeren.
 • Wettelijke verplichting: Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verwerken, zoals bijvoorbeeld bij de belastingdienst.
 • Gerechtvaardigd belang: De verwerking van persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van een belang van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde. Dit kan bijvoorbeeld bestaan in de behartiging van de belangen van de D2T-Consultancy, zoals het voorkomen van fraude of het verbeteren van de dienstverlening. Het kan ook gaan om het behartigen van de belangen van een derde partij, zoals het verzenden van marketinginformatie naar onze klanten op basis van hun interesses.


Met wie delen wij uw persoonsgegevens?


 • D2T-Consultancy deelt uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer derden uw gegevens verwerken in opdracht van D2T-Consultancy - zoals de host van deze website - dan zorgen we voor een adequate bescherming we uw gegevens door het sluiten van een verwerkersovereenkomst.


Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?


 • We bewaren uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of wettelijk noodzakelijk is.


Beveiliging

Bij D2T-Consultancy nemen we de beveiliging van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegang.Bijvoorbeeld:

 • We maken gebruik van beveiligde verbindingen (SSL of TLS) om uw gegevens tijdens het verzenden over het internet te beschermen.
 • We beperken de toegang tot uw gegevens tot alleen die medewerkers die deze nodig hebben om hun werk te kunnen doen.
 • We maken regelmatig back-ups van onze systemen om de gegevens te beschermen tegen verlies.Hoewel we ons best doen om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen, kunnen we niet garanderen dat onze beveiligingsmaatregelen 100% effectief zijn. We raden u daarom aan om zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke gegevens en om bijvoorbeeld sterk wachtwoorden te gebruiken.Onze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Deze cookies helpen ons om onze website te verbeteren en u een beter gebruikerservaring te bieden.
Waarvoor gebruiken we cookies?
We gebruiken cookies voor verschillende doeleinden, zoals:


 • Het onthouden van uw voorkeuren en instellingen, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te stellen wanneer u onze website bezoekt
 • Het verzamelen van anonieme statistieken over het gebruik van onze website, zodat we deze kunnen verbeteren
 • Het vertonen van relevante advertenties op andere websites, op basis van uw interesses


Hoe kunt u cookies beheren?
U kunt uw browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren of om een melding te ontvangen wanneer er cookies worden verzonden. Houd er wel rekening mee dat als u cookies weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van onze website kunt gebruiken.Voor meer informatie over hoe u uw cookie-instellingen kunt beheren, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen of de website www.aboutcookies.org bezoeken.Recht van betrokkene


Als betrokkene (degene waarover wij persoonlijke gegevens verzamelen) heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Dit zijn:


 • Recht op inzage: u heeft het recht om te weten welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en voor welke doeleinden we deze gegevens gebruiken.
 • Recht op rectificatie: als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons verzoeken om deze te verbeteren of aan te vullen.
 • Recht op vergetelheid: in bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken om uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze verzamelden of als u zich terugtrekt van uw toestemming om uw gegevens te verwerken.
 • Recht op beperking van de verwerking: in bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. Dit is bijvoorbeeld het geval als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens en wij nog aan het nagaan zijn of onze gerechtvaardigde belangen prevaleren.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: in bepaalde gevallen heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat op te vragen, zodat u deze kunt overdragen aan een andere partij.
 • Recht op bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op grond van onze gerechtvaardigde belangen. Wij zullen dan onze verwerking van uw gegevens staken, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om de verwerking voort te zetten.


Als u gebruik wilt maken van een van de bovenstaande rechten, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: info@d2trust.nl. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk behandelen en u informeren over de verdere stappen. Mocht u zich niet gehoord voelen dan kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens bij het daarvoor bestemde loket https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-apWe behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacystatement. Het is daarom raadzaam om dit statement regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen